Cryptocurrencies-CRV-Curve

CRV Curve

0.9528 0.0255 (2.75%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 0.9273
Phạm vi hôm nay 0.9155 - 0.9760
Trong 52 Tuần 0.3960 - 3.0206
Lợi nhuận trong 1 năm -58.29%
Sự thống trị thị trường 0.06%
Thứ hạng trên thị trường#65
Vốn hóa thị trường721.96M
Tổng vốn hóa thị trường đã pha loãng 3.15B
Số lượng đang lưu hành 22.94%
Khối lượng (24 giờ) 73.56M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường 10.19%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/10/202222/12/202204/03/20230.60000.80001.00001.20001.4000
Thời gian Biểu đồ theo UTC