Cryptocurrencies-DASHAUD-Dash / Australian Dollar

DASHAUD Dash / Australian Dollar

63.7538 0.0630 (0.10%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó63.6908
Phạm vi hôm nay 63.1573 - 66.7152
Trong 52 Tuần 47.0617 - 254.3896
Lợi nhuận trong 1 năm-74.41%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC