CryptocurrenciesDash / Swiss FrancDASHCHF

DASHCHF

Dash / Swiss Franc

47.1068 0.4987 (1.07%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CHF Thị trường mở
Giao dịch
S
47.1068
B
48.4767

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó46.6081
Phạm vi hôm nay 44.6088 - 47.4623
Trong 52 Tuần 37.2195 - 259.8067
Lợi nhuận trong 1 năm-67.22%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC