IndicesESP35ESP35

ESP35

ESP35

8241.30 -1.60 (-0.02%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
8241.30
B
8260.30

ESP35

ESP35 được thành lập năm 1992 và là chỉ số thị trường chứng khoán tập hơn 35 cổ phiếu Tây Ban Nha có tính thanh khoản cao nhất tại Bolsa de Maldrid, thị trường chứng khoán chính của Tây Ban Nha. Chỉ số, được quản lý bởi Sociedad de Bolsas, một công ty con của Bolsas y Mercados Españoles (BME), bao quát... Xem thêm
Tháng Trước
584,694
Người theo dõi
0.55%
Nhà Đầu tư
76% Of them have BUY positions.
An Increase of 3.70% from last trading Day

Thị trường Liên quan

ITA40
ITA40
25468.42 (0%)
S
25468.42
B
25488.42
SUI30
SUI30
8134.00 (0%)
S
8134.00
B
8146.00
GER30
GER30
25.50 (0.18%)
S
13918.63
B
13924.63
FRA40
FRA40
30.60 (0.55%)
S
5631.70
B
5634.30
EUSTX50
EUSTX50
20.96 (0.58%)
S
3609.80
B
3612.80
Xem Thêm

Nhà Đầu tư

Xem Thêm
Hàng đầu
David Bonachea Martinez
Retribución flexible, la ventaja fiscal con la que poder ahorrar hasta 5.800 euros al año Política que permite a los empleados destinar hasta un 30% de su salario a servicios exentos de IRPF ¿Ahorrar entre 1.900 y 5.800 euros al año? Es lo que ofrece la retribución flexible, una política que permite... Xem thêm Dịch
xmarigo