Cryptocurrencies-ETCAUD-Ethereum Classic / Australian Dollar

ETCAUD Ethereum Classic / Australian Dollar

23.57 0.12 (0.51%)
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 23.45
Phạm vi hôm nay 23.45 - 23.63
Trong 52 Tuần 18.48 - 55.56
Lợi nhuận trong 1 năm -53.60%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa