Cryptocurrencies-ETCEUR-Ethereum Classic / Euro

ETCEUR Ethereum Classic / Euro

23.32 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 22.79
Phạm vi hôm nay 22.77 - 23.40
Trong 52 Tuần 11.59 - 29.17
Lợi nhuận trong 1 năm 11.79%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC