Cryptocurrencies-ETCJPY-Ethereum Classic / Japanese Yen

ETCJPY Ethereum Classic / Japanese Yen

2231.24 10.55 (0.48%)
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 2220.69
Phạm vi hôm nay 2219.93 - 2247.28
Trong 52 Tuần 1737.22 - 5342.90
Lợi nhuận trong 1 năm -54.34%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa