Cryptocurrencies-ETCNZD-Ethereum Classic / New Zealand Dollar

ETCNZD Ethereum Classic / New Zealand Dollar

34.04 0.94 (2.84%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó33.10
Phạm vi hôm nay 33.03 - 34.85
Trong 52 Tuần 19.66 - 75.59
Lợi nhuận trong 1 năm-11.68%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/08/202230/10/202210/01/202330.0040.0050.0060.0070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC