Cryptocurrencies-ETH-Ethereum

ETH Ethereum

1576.4299 28.9305 (1.87%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1547.4994
Phạm vi hôm nay 1545.4108 - 1602.4392
Trong 52 Tuần 870.1650 - 3544.4268
Lợi nhuận trong 1 năm-40.63%
Sự thống trị thị trường18.50%
Thứ hạng trên thị trường#2
Vốn hóa thị trường195.21B
Khối lượng (24 giờ)6.82B
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường3.49%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/08/202230/10/202210/01/20231200.00001400.00001600.00001800.00002000.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC