CryptocurrenciesEthereum/ Swiss FrancETHCHF

ETHCHF

Ethereum/ Swiss Franc

2390.08 178.42 (8.07%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CHF Thị trường mở
Giao dịch
S
2390.08
B
2435.72
Hàng đầu
VolatilityAlerts
$ETHCHF dropped -5.6% todayDịch
ETHCHF
Ethereum/ Swiss Franc
2390.08
178.42 (8.07%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$ETHCHF reaches another peak, trading at 4,391.02Dịch
ETHCHF
Ethereum/ Swiss Franc
2390.08
178.42 (8.07%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
Impressive high: $ETHCHF crosses 4,310.05 for best gain in 2 yearsDịch
ETHCHF
Ethereum/ Swiss Franc
2390.08
178.42 (8.07%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$ETHCHF reaches another peak, trading at 4,229.32Dịch
ETHCHF
Ethereum/ Swiss Franc
2390.08
178.42 (8.07%)
Giao dịch
Altheeb1985
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
$ETHCHF I bought 2 k here let's go ↗️↗️↗️Dịch
ETHCHF
Ethereum/ Swiss Franc
2390.08
178.42 (8.07%)
Giao dịch