Cryptocurrencies-ETHJPY-Ethereum / Japanese Yen

ETHJPY Ethereum / Japanese Yen

213860 4022 (1.92%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó209838
Phạm vi hôm nay 210099 - 215395
Trong 52 Tuần 117769 - 435396
Lợi nhuận trong 1 năm-40.08%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC