CryptocurrenciesSparkFLR

FLR

Spark

0.0001 0 (0%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
0.0001
B
0.0002

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.0001
Phạm vi hôm nay 0.0001 - 0.0001
Trong 52 Tuần 0.0001 - 0.0001
Lợi nhuận trong 1 năm0%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/07/202117/08/20210.50001.00001.50002.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC