Cryptocurrencies-GOLDBTC-GOLDBTC

GOLDBTC GOLDBTC

0.1058 0.0019 (1.83%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.1058
Phạm vi hôm nay 0.1029 - 0.1061
Trong 52 Tuần 0.0346 - 0.1119
Lợi nhuận trong 1 năm186.72%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC