Stocks-IP-International Paper Co

IP International Paper Co

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

International Paper Co giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
12.2B
Phạm vi trong ngày
34.57
-
35.26
Phạm vi 52 tuần
28.96
-
39.40
Khối lượng (3 tháng)
3.38M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
41.08
Doanh thu
18.92B

Tin tức mới nhất về International Paper Co

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

21
T2
Không hưởng cổ tức
Nắm giữ trước 00:00 để ước tính. $0.46 cổ tức
15
T3
Chi Trả Cổ Tức
Chi trả ước tính: $0.46 mỗi cổ phiếu
25
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
35.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
59
Cao
Ngành 
Trung bình 56 
70
Môi trường
63
Xã hội
47
Quản trị

Mọi người cũng đã mua