Cryptocurrencies-LTC-Litecoin

LTC Litecoin

67.46 0 (0%)
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 67.08
Phạm vi hôm nay 67.02 - 67.49
Trong 52 Tuần 56.16 - 113.57
Lợi nhuận trong 1 năm -28.68%
Sự thống trị thị trường 0.31%
Thứ hạng trên thị trường#19
Vốn hóa thị trường5.06B
Tổng vốn hóa thị trường đã pha loãng 5.66B
Số lượng đang lưu hành 89.30%
Khối lượng (24 giờ) 200.02M
Khối lượng (24 giờ) / Vốn hóa thị trường 3.96%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202304/11/202315/01/202460.0065.0070.0075.0080.0085.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC