CryptocurrenciesLitecoin/ Canadian DollarLTCCAD

LTCCAD

Litecoin/ Canadian Dollar

73.53 -1.19 (-1.59%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CAD Thị trường mở
Giao dịch
S
73.53
B
74.93

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó74.72
Phạm vi hôm nay 73.40 - 73.57
Trong 52 Tuần 51.80 - 365.69
Lợi nhuận trong 1 năm-66.17%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC