Cryptocurrencies-MANA-Decentraland

MANA Decentraland

0.46413 0 (0%)
Giao dịch

Decentraland giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
893.41M
Phạm vi trong ngày
0.45281
-
0.46611
Phạm vi 52 tuần
0.25457
-
0.75214
Khối lượng (1 ngày)
52.75M
Tỷ lệ thống trị thị trường
0.05
Xếp hạng thị trường
76
Thảo luận Hàng đầu