Cryptocurrencies-NEO-NEO

NEO NEO

11.65 0 (0%)
Giao dịch

NEO giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
833.37M
Phạm vi trong ngày
11.58
-
11.84
Phạm vi 52 tuần
6.28
-
15.55
Khối lượng (1 ngày)
26.21M
Tỷ lệ thống trị thị trường
0.05
Xếp hạng thị trường
77
Thảo luận Hàng đầu