CommoditiesOilOIL

OIL

Oil

107.06 2.27 (2.17%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
107.06
B
107.12

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó107.06
Trong Ngày 103.37 - 107.84
Trong 52 Tuần 61.81 - 126.72
Lợi nhuận trong 1 năm43.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/01/202231/03/202214/06/202280.0090.00100.00110.00120.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC