CryptocurrenciesStellar / Swiss FrancXLMCHF

XLMCHF

Stellar / Swiss Franc

0.1833 0.0061 (3.44%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CHF Thị trường mở
Giao dịch
S
0.1833
B
0.1878
Hàng đầu
VolatilityAlerts
$XLMCHF rises 8.0% todayDịch
XLMCHF
Stellar / Swiss Franc
0.1832
0.0060 (3.39%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$XLMCHF dropped -8.5% todayDịch
XLMCHF
Stellar / Swiss Franc
0.1832
0.0060 (3.39%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$XLMCHF falls -8.7% today - trades at 0.3179Dịch
XLMCHF
Stellar / Swiss Franc
0.1832
0.0060 (3.39%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
$XLMCHF rises 8.3% todayDịch
XLMCHF
Stellar / Swiss Franc
0.1832
0.0060 (3.39%)
Giao dịch
VolatilityAlerts
Cryptocurrency $XLMCHF loses over -9.8%Dịch
XLMCHF
Stellar / Swiss Franc
0.1832
0.0060 (3.39%)
Giao dịch