CryptocurrenciesRipple/ Canadian DollarXRPCAD

XRPCAD

Ripple/ Canadian Dollar

0.5157 -0.0021 (-0.41%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng CAD Thị trường mở
Giao dịch
S
0.5157
B
0.5284
Hàng đầu
VolatilityAlerts
The cryptoasset $XRPCAD is down↓ -8.5% Dịch
XRPCAD
Ripple/ Canadian Dollar
0.5157
-0.0021 (-0.41%)
VolatilityAlerts
$XRPCAD falls -9.7% today - trades at 1.3235 Dịch
XRPCAD
Ripple/ Canadian Dollar
0.5157
-0.0021 (-0.41%)
VolatilityAlerts
The cryptocurrency $XRPCAD is up↑ 8.0% Dịch
XRPCAD
Ripple/ Canadian Dollar
0.5157
-0.0021 (-0.41%)
VolatilityAlerts
Cryptocurrency $XRPCAD loses over -9.0% Dịch
XRPCAD
Ripple/ Canadian Dollar
0.5157
-0.0021 (-0.41%)
VolatilityAlerts
$XRPCAD falls -8.4% today - trades at 1.2823 Dịch
XRPCAD
Ripple/ Canadian Dollar
0.5157
-0.0021 (-0.41%)