CryptocurrenciesRipple/ New Zealand DollarXRPNZD

XRPNZD

Ripple/ New Zealand Dollar

0.5972 0.0041 (0.69%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng NZD Thị trường mở
Giao dịch
S
0.5972
B
0.6119

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.5931
Phạm vi hôm nay 0.5809 - 0.6204
Trong 52 Tuần 0.4532 - 1.9741
Lợi nhuận trong 1 năm-42.43%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202215/07/20220.60000.80001.00001.20001.4000
Thời gian Biểu đồ theo UTC