StocksJumia Technologies AGJMIA

JMIA

Jumia Technologies AG

25.98 2.88 (12.47%)
Delayed Prices By NASDAQ, in USD