Stocks-00880.HK-SJM Holdings Ltd

00880.HK SJM Holdings Ltd

2.4064 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van SJM Holdings Ltd met 32.12% en bedroegen 4.00B. Het netto-inkomen decreased met 86.96% naar -7.85B. De totale activa decreased met 21.52% naar 16.01B en WPA decreased van -0.73 naar -1.23.
00880.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
67.09%
Nettowinstmarge
-80.25%
Winstmarge
-48.33%
Rendement op investering
-7.58%