Stocks-01177.HK-Sino Biopharmaceutical Ltd

01177.HK Sino Biopharmaceutical Ltd

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sino Biopharmaceutical Ltd met 3.38% en bedroegen 33.47B. Het netto-inkomen decreased met 70.95% naar 5.82B. De totale activa decreased met 7.53% naar 43.44B en WPA decreased van 0.88 naar 0.14.
01177.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
78.89%
Nettowinstmarge
21.58%
Winstmarge
21.40%
Rendement op investering
17.28%