Stocks-0916.HK-China Longyuan

0916.HK China Longyuan

6.51 0.05 (0.77%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van China Longyuan met 2.43% en bedroegen 45.94B. Het netto-inkomen decreased met 8.16% naar 7.09B. De totale activa decreased met NaN naar 84.52B en WPA decreased van 0.92 naar 0.71.
0916.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.70%
Nettowinstmarge
15.75%
Winstmarge
29.53%
Rendement op investering
4.41%