Stocks-1618.HK-Metallurgical Corporation of China

1618.HK Metallurgical Corporation of China

1.5377 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Metallurgical Corporation of China met 14.45% en bedroegen 687.03B. Het netto-inkomen decreased met 1.17% naar 13.83B. De totale activa decreased met 4.48% naar 150.87B en WPA increased van 0.49 naar 0.52.
1618.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.47%
Nettowinstmarge
1.79%
Winstmarge
2.97%
Rendement op investering
5.93%