Stocks-3988.HK-Bank of China

3988.HK Bank of China

3.0055 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Bank of China met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 0.80% naar 276.19B. De totale activa decreased met 1.09% naar 2,602.08B en WPA increased van 0.84 naar 0.85.
3988.HKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
21.33%
Winstmarge
24.55%
Rendement op investering
7.45%