Stocks-778.HK-Fortune Real Estate Investment Trust

778.HK Fortune Real Estate Investment Trust

4.5232 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Fortune Real Estate Investment Trust met 1.26% en bedroegen 1.76B. Het netto-inkomen decreased met 61.85% naar 502.64M. De totale activa increased met 10.24% naar 32.17B en WPA decreased van 0.67 naar 0.25.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering