Stocks-AAL.L-Anglo American

AAL.L Anglo American

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Anglo American met 5.64% en bedroegen 28.51B. Het netto-inkomen decreased met 42.51% naar 4.89B. De totale activa increased met 10.18% naar 28.28B en WPA decreased van 4.98 naar 2.99.
AAL.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
27.93%
Nettowinstmarge
13.39%
Winstmarge
27.93%
Rendement op investering
12.20%