Stocks-AAT-American Assets Trust Inc

AAT American Assets Trust Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van American Assets Trust Inc met 12.46% en bedroegen 422.65M. Het netto-inkomen increased met 53.29% naar 55.23M. De totale activa decreased met 2.03% naar 1.19B en WPA increased van 0.47 naar 0.72.
AATInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.64%
Nettowinstmarge
5.12%
Winstmarge
27.47%
Rendement op investering
0.73%