Stocks-ABI.BR-Anheuser Busch InBev

ABI.BR Anheuser Busch InBev

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Anheuser Busch InBev met 19.68% en bedroegen 54.98B. Het netto-inkomen increased met 39.74% naar 7.23B. De totale activa decreased met NaN naar 78.97B en WPA decreased van N/A naar N/A.
ABI.BRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
54.22%
Nettowinstmarge
8.56%
Winstmarge
23.79%
Rendement op investering
2.87%