Stocks-ACI-Albertsons Cos Inc

ACI Albertsons Cos Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: increased de inkomsten van Albertsons Cos Inc met 8.02% en bedroegen 77.65B. Het netto-inkomen decreased met 6.55% naar 1.51B. De totale activa decreased met 45.24% naar 1.66B en WPA decreased van 2.70 naar 2.27.
ACIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.71%
Nettowinstmarge
1.28%
Winstmarge
2.86%
Rendement op investering
5.78%