Stocks-ACX.MC-Acerinox SA

ACX.MC Acerinox SA

10.520 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Acerinox SA met 29.57% en bedroegen 8.69B. Het netto-inkomen decreased met 2.58% naar 570.39M. De totale activa increased met 14.06% naar 2.55B en WPA increased van 2.11 naar 2.16.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering