Stocks-AEE-Ameren Corp

AEE Ameren Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Ameren Corp met 24.44% en bedroegen 7.96B. Het netto-inkomen increased met 8.44% naar 1.08B. De totale activa increased met 8.22% naar 10.64B en WPA increased van 3.84 naar 4.14.
AEEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.39%
Nettowinstmarge
14.51%
Winstmarge
19.80%
Rendement op investering
4.53%