Stocks-AENA.MC-Aena SME

AENA.MC Aena SME

144.95 -4.70 (-3.14%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Aena SME met 80.36% en bedroegen 4.18B. Het netto-inkomen increased met 1,111.73% naar 906.35M. De totale activa increased met 9.42% naar 7.01B en WPA increased van -0.40 naar 6.01.
AENA.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
78.78%
Nettowinstmarge
12.04%
Winstmarge
42.14%
Rendement op investering
4.92%