Stocks-AES-AES Corp

AES AES Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van AES Corp met 13.25% en bedroegen 12.62B. Het netto-inkomen increased met 47.12% naar -505.00M. De totale activa increased met 0.02% naar 5.83B en WPA decreased van -0.62 naar -0.82.
AESInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.15%
Nettowinstmarge
-1.16%
Winstmarge
18.20%
Rendement op investering
-0.62%