Stocks-AFG-American Financial Group Inc

AFG American Financial Group Inc

113.36 2.09 (1.88%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van American Financial Group Inc met 7.51% en bedroegen 7.04B. Het netto-inkomen decreased met 16.93% naar 898.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 23.31 naar 10.53.
AFGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
11.01%
Winstmarge
13.73%
Rendement op investering
10.92%