Stocks-AGRO-Adecoagro S.A.

AGRO Adecoagro S.A.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Adecoagro S.A. met 19.97% en bedroegen 1.26B. Het netto-inkomen decreased met 16.92% naar 108.61M. De totale activa increased met 11.05% naar 1.16B en WPA decreased van 1.13 naar 0.98.
AGROInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
13.43%
Nettowinstmarge
5.25%
Winstmarge
-2.54%
Rendement op investering
2.96%