Stocks-AGS.BR-Ageas NV

AGS.BR Ageas NV

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Ageas NV met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 19.61% naar 1.01B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
AGS.BRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
9.50%
Winstmarge
12.05%
Rendement op investering
7.01%