Stocks-AIN-Albany International Corp

AIN Albany International Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Albany International Corp met 11.37% en bedroegen 1.03B. Het netto-inkomen decreased met 18.74% naar 96.51M. De totale activa decreased met 1.15% naar 867.54M en WPA decreased van 3.65 naar 3.04.
AINInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
36.68%
Nettowinstmarge
11.38%
Winstmarge
15.01%
Rendement op investering
8.98%