Stocks-ALK-Alaska Air Group Inc

ALK Alaska Air Group Inc

35.99 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Alaska Air Group Inc met 8.09% en bedroegen 10.43B. Het netto-inkomen increased met 305.17% naar 235.00M. De totale activa increased met 7.78% naar 4.11B en WPA increased van 0.45 naar 1.83.
ALKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.76%
Nettowinstmarge
-3.56%
Winstmarge
8.34%
Rendement op investering
0.30%