Stocks-ALSN-Allison Transmission Holdings Inc

ALSN Allison Transmission Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Allison Transmission Holdings Inc met 15.28% en bedroegen 2.77B. Het netto-inkomen increased met 20.14% naar 531.00M. De totale activa increased met 37.85% naar 874.00M en WPA increased van 4.13 naar 5.53.
ALSNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
46.78%
Nettowinstmarge
18.58%
Winstmarge
29.75%
Rendement op investering
14.26%