Stocks-ALV-Autoliv Inc

ALV Autoliv Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Autoliv Inc met 18.47% en bedroegen 10.48B. Het netto-inkomen increased met 15.06% naar 489.00M. De totale activa decreased met 2.17% naar 2.57B en WPA decreased van N/A naar N/A.
ALVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.37%
Nettowinstmarge
4.53%
Winstmarge
8.57%
Rendement op investering
9.79%