Stocks-AMED-Amedisys Inc

AMED Amedisys Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Amedisys Inc met 0.41% en bedroegen 2.22B. Het netto-inkomen decreased met 44.00% naar 117.70M. De totale activa decreased met NaN naar 1.11B en WPA decreased van N/A naar 3.63.
AMEDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
37.64%
Nettowinstmarge
7.53%
Winstmarge
7.79%
Rendement op investering
13.25%