Stocks-AOS-A O Smith Corp

AOS A O Smith Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van A O Smith Corp met 2.63% en bedroegen 3.85B. Het netto-inkomen increased met 136.15% naar 556.60M. De totale activa increased met 5.53% naar 1.84B en WPA increased van 1.51 naar 3.69.
AOSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.86%
Nettowinstmarge
11.75%
Winstmarge
19.48%
Rendement op investering
19.80%