Stocks-APPS-Digital Turbine Inc

APPS Digital Turbine Inc

5.28 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: decreased de inkomsten van Digital Turbine Inc met 10.93% en bedroegen 665.92M. Het netto-inkomen decreased met 52.57% naar 16.87M. De totale activa increased met 17.64% naar 607.26M en WPA decreased van 0.35 naar 0.16.
APPSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.00%
Nettowinstmarge
6.18%
Winstmarge
-1.61%
Rendement op investering
9.19%