Stocks-APTV-Aptiv PLC

APTV Aptiv PLC

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Aptiv PLC met 14.65% en bedroegen 20.05B. Het netto-inkomen increased met 395.99% naar 2.97B. De totale activa increased met 30.00% naar 11.84B en WPA increased van 1.96 naar 10.28.
APTVInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.60%
Nettowinstmarge
8.51%
Winstmarge
8.43%
Rendement op investering
10.31%