Stocks-ARCC-Ares Capital Corp

ARCC Ares Capital Corp

19.94 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Ares Capital Corp met 4.35% en bedroegen 2.18B. Het netto-inkomen decreased met 61.71% naar 600.00M. De totale activa increased met 7.75% naar 9.56B en WPA decreased van 3.51 naar 1.19.
ARCCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
66.70%
Nettowinstmarge
54.33%
Winstmarge
109.35%
Rendement op investering
5.41%