Stocks-ASND-Ascendis Pharma-ADR

ASND Ascendis Pharma-ADR

102.56 2.50 (2.50%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Ascendis Pharma-ADR met 485.01% en bedroegen 53.78M. Het netto-inkomen decreased met 35.19% naar -612.92M. De totale activa decreased met 72.03% naar 281.06M en WPA decreased van -8.28 naar -10.93.
ASNDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
68.01%
Nettowinstmarge
-2,991.26%
Winstmarge
-477.39%
Rendement op investering
-48.48%